Best Library User Awardees

Session Arts Commerce Science
2013-2014 Parul Jeph Tanay Sharma Divya Sharma
2014-2015 Yashasvi Pandey Lakshita Goyal Divya Sharma
2014-2015 Mamta Jangid Neetu Agarwal Riya Kumari Singh
2016-2017 Navita Himani Sharma Sakshee
2017-2018 Navita Priyanka Nathani Sanowar Sharma
2018-2019 Navita Priyanka Nathani Anjali Kesarwani